Dencio aka dcd09uk
Dencio aka dcd09uk
Unregistered User
Groups: Anyone
Posts in Articles
Show   Total: 7 items
Date Subject Count Location
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 0 replies Articles
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 1 reply Articles
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 1 reply Articles
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 0 replies Articles
Re: HATE CAMPAIGN ni Mr. Eli Soriano kay Bro. Willy Santiago: Taktika upang ma-divert ang mga isyu na inilalahad sa blog na ito 2 replies Articles
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 2 replies Articles
Re: "Mas mapalad ang nakakita kay Bro. Eli kaysa nakakita sa Panginoong Heskristo 0 replies Articles