Reply – FORUM RULES
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
FORUM RULES
— by over.due over.due
Ang lahat ng nais mag post ay pinakiusapan na huwag mamersonal, at mag stick sa issues sa topic na PARA SA LAHAT NG NAIS MAG POST (Mula sa Administrador ng forum na ito). Ngunit ang mga tao ay hindi sumunod at nagagalit ba kapag binubura ang kanilang mga post na namemersonal at walang intensyong mag stick sa issues.

Simula sa oras na ito, ang mga sumusunod ay ipatutupad:

1. Kapansin pansin na ang mga sinasagot na ayon sa issues posted in this blog na hindi kaya sagutin ng mga tumutuligsa dito ay nag po-post ng mga kabastusan. Ang mga ganitong reply ay buburahin upang manatiling huling post ang kasagutan na ugnay sa issues sa blog.

2. Ang mga post na may pamimintas o panlalait sa kahit na sino ay buburahin.

3. Ang mga post na walang kabuluhan gaya ng paghahamon ng debate sa taong ang hanap ay kasagutan at kapayapaan ay ipararating sa taong hinahamon, pagkatapos ay buburahin.

4. Ang mga post na kasinungalingan ang hatid gaya ng mga false accusation na ni hindi kayang patunayan ay gagawan ng back-up (may be used as references) at buburahin sa forum na ito.

5. Ang lahat ng post na may pagmumura o may mga salita na hindi dapat isalita sa kapuwa tao ay buburahin.

6. Ang lahat ng post na napag desisyonan ng administrador ng forum na ito na ang intensyon ay mag mislead mula sa totoong punta ng mga issue ay buburahin.

7. Ang lahat ng post na ikapapahiya ng mismong nag post ay buburahin (Dahil wala kaming sama ng loob kanino man, o naglalayon na ipahiya ang sinoman).

Maraming salamat at samahan nawa tayong lahat ng DIOS sa lahat ng ating mga gawa, sa lahat ng pagakakataon.