Reply – Re: HATE CAMPAIGN ni Mr. Eli Soriano kay Bro. Willy Santiago: Taktika upang ...
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: HATE CAMPAIGN ni Mr. Eli Soriano kay Bro. Willy Santiago: Taktika upang ma-divert ang mga isyu na inilalahad sa blog na ito
— by stateresa stateresa
wala talaga kayo pagbabago, dating gawi pa rin. Debate dito, debate dun. Si Bro. Willy at si Bro. Daniel naman ang gusto nyo magsabong?

Para ko ng naririnig na isasagot ni Bro Daniel, "di ako pangahas, hangga't di ako inuutusan ni Bro. Eli di ako matitikman sa debate ni Willy" (pero sa totoo lang, di talaga niya kaya).

Eto naman ang malamang sagot ni Bro. Eli, "di ako gaya ng ibang puno ng relihiyon na buhay pa eh ang isinasabong eh ung mga miembro o manggagawa - ako muna ang harapin nya bago si Bro. Daniel!" (pero ang totoo, alam niyang walang panama si Bro. Daniel kay Bro. Willy. Di hindi pa nga nababasa ni Daniel ang buong Biblia dahil abala sa pag-aartista at pamumulitika - alam ito ni Bro. Eli)

Ito naman ang dalangin ko na sana ay maging tugon ni Bro Willy - manalangin sa kung ano ang kalooban ng Diyos, kung paano na maisasabuhay ang aral ng Diyos ayon sa pag-ibig at kapakumbabaang loob.

Ano ang katuturan na manalo ka sa debate? Ano ang katuturan na alam mo ang lahat ng hiwaga sa Biblia? Ano ang katuturang makapagsalita ka pa ng mga wika ng mga anghel? Ano ang katuturan sunugin (o tadtadrin ng bala) ang iyong katawan bilang handog kung balot naman ng poot, kasinungalingan, kayabangan, pagiging makasarili ang iyong puso at paraan ng pamumuhay? Balewala ang lahat ng iyan. Sa ipinauunawa sa iyo ng Diyos, magpakababa ka, magpakahinahon ka. Ang Diyos sa kanyang takdang panahon ang magsasakatuparan ng kanyang kalooban.

"not by might, not by power but by the Spirit of God."