Reply – HATE CAMPAIGN ni Mr. Eli Soriano kay Bro. Willy Santiago: Taktika upang ma-d...
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
HATE CAMPAIGN ni Mr. Eli Soriano kay Bro. Willy Santiago: Taktika upang ma-divert ang mga isyu na inilalahad sa blog na ito
— by over.due over.due
EFESO 5:33 "ANG BABAE AY GUMALANG SA KANYANG ASAWA". TINUTUPAD BA ITO SA ANG DATING DAAN?SURIIN NATIN!!!!!!

 

Ito ay aral ng Dios sa mga mag-asawang Kristiano sa Iglesia ng Dios subalit pinapayagan ni Eli Soriano na ito ay labagin sa kapatirang Ang Dating Daan. Sa Dalawang Pasalamat na nagdaan kung saan pinagsalita ni Eli Soriano si Jane Santiago laban sa kanyang asawa na si Willy Santiago na noon ay hindi pa natitiwalag sa Ang Dating Daan. Kapansin pansin na sa halip na sumagot sa mga issue ang mga leader sa Ang Dating Daan ay nagpunta sa usapang personal upang i-divert ang issue. Puro magagaspang na salita gaya ng "mga bugok na itlog" ang lumabas sa bibig ni Eli Soriano upang alipustain at insultuhin ang mga isinakdal na kaanib na sina Willy Santiago at mga kasama nito. Napansin ng maraming kapatid ang hindi pagiging patas ng pangasiwaan sa naging pagtrato sa mga isinakdal. HATE CAMPAIGN ang ginawa nila at nagtanim  ng galit sa mga kapatid upang sirain ang pagkatao at credibility ni Willy Santiago at mga kasama nito.

Ang asawa ni Willy na si Jane ang ginamit ni Eli Soriano upang lapastanganin ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao na ito ay labag sa aral ni Kristo sa mga mag-asawang Kristiano. Ito ang patunay na LIHIS na ang lakad ng samahang Ang Dating Daan sa aral ng Evangelio. Nanghihikayat sa mga asawang babae na maging lapastangan at hindi magpasakop sa kanilang asawang lalaki gaya ng nakasulat sa Efeso 5:23-24.

 

EFESO 5:23-24

23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay.

 

Hindi na ikinonsider ni Eli Soriano na may mga anak na sila Willy at Jane para sila ang pagsabungin at maging katawatawa sa harap ng maraming tao. WALANG PUSO at HINDI MAKATAO ang taktikang ito ng mga leader ng Ang Dating Daan at higit sa lahat ito ay HINDI MAKAKATUWIRAN NG DIOS SA BIBLIA.  Wala pang hatol na suspension o pagkatiwalag kay Willy Santiago ay pinagsalita na ni Eli Soriano si Jane laban sa kanyang asawa. Nakapangingilabot ang pangyayaring ito na maulit sa iba pang mga magaasawa sa Ang Dating Daan.

Sana ay mabuksan ang kaisipan ng mga kapatid sa Ang Dating Daan na ANG PAMILYA na INSTITUSYON na itinatag ng Dios ay hindi alam pahalagahan ng mga nagpapakilalang mga sugo daw ng Dios sa kapatirang Ang Dating Daan. Huwag nating ikagulat kung udyukan ni Eli Soriano si Jane na hiwalayan si Willy upang mawasak ang pamilya nito. Tandaan natin na ang NANGWAWASAK NG PAMILYA dahilan lang sa hindi magkaisa ng pananampalataya ay hindi sa Dios kundi kay Satanas.

 
 

Bro Abraham Lazaro