Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

classic Classic list List threaded Threaded
17 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

over.due
Administrator
Please post your comments and messages regarding this article here.


Thank you!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Razcarmor
.
.
.
MAY HATOL NA SA MGA ITO AT SA MGA SASAMA SA KANILA.

PALABASIN NYO NALANG SI WILLY BAGO KAYO MAKINIG SA KASINUNGALINGAN NYA AY PATUNAYAN NYA MUNA NA MAS NAKAKAUNAWA SYA KAY SA SINUGO!

Alam nyo, hindi na siguro dapat pang pagtalunan itong mga katuwiran ng mga ito at kahit anong gawin dito ay mga tumalikod na itong mga itong lumalaban sa aral.

Ilang beses naring pinatunayang ang mga katangahan ng pananampalatayang pinangungunahan ni Willy.

Alam naman natin ang hatol kay Willy na hindi lang basta tiwalag, kundi ibinigay kay Satanas. At alam naman natin na mas mabigat ang hatol sa ibinigay kay Satanas dahil kung yung tiwalag ay may pagasa pa ay yung ibinigay naman ay wala ng PAGASANG MALIGTAS KAHIT AWA.

At alam din natin na ang hatol kay Willy ay GANON din ang hatol sa sasama kay Willy.

Bahala na sila kung gusto nilang sumama kay Willy.

Ang tutuo nyan ay hindi na makakasinag ng LIWANAG yang mga yan at yun din naman ang gusto ng Dios sa kanila at baka nga naman magbalik pa na muling ipinapako ang Panginoong Jesucristo.

Mark 4:10-12
10  At nang siya'y magisa na, ang nangasa palibot niya na kasama ang labingdalawa ay nangagtanong sa kaniya tungkol sa mga talinghaga.
11  At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga:
12  Upang kung magsitingin sila'y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila'y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila'y mangagbalikloob, at patawarin sila.


Ayaw na ng Dios na mangagbalikloob itong mga ito at patawarin sila. Ayaw na ng Dios, kaya nga ang sabi ehh "magsitingin sila'y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila'y mangakarinig, at huwag mangakaunawa;"

At dun naman sa mga madadamay nila ay alam naman nila na puro katangahan ang mga sinasabi ng mga lumalaban na mga ito.

Nakita nyo naman yung pananampalataya nitong mga humiwalay ay nandudumilat ang mga katangahan sa pananampalataya nila, kaya hindi makalabas si Willy ehh.

Pagharap sa silangan, ilang beses nagtangkang pamalian ng grupo ni Willy ehh kahit isang katuwiran nila ay walang tumama sa katuwiran ng Biblia.

Kahit yung ikinakatwiran nilang "walang mababasa sa bagong tipan na humarap sa silangan".

Halatang MANGMANG itong si Willy sa katuwiran ng Dios.

Nakakaawa yung nahawa nya ng katangahan, at TUTUO namang katangahan talaga at sa katunayan ehh hindi nga mapatunayan ni Willy yung pananampalataya nya ay tutuo.

Dun sya nagpapatunay sa mga nadadaya nya ng mga kasinungalingan nya.

Pero sa KATOTOHANAN, TAKOT YANG SI WILLY SA KATOTOHANAN.

Hindi naman lalabas yan para humarap kay Bro Eli.

Ang gagawin lang naman nyang mga yan ay hindi titigil na magbigay ng duda sa pananampalataya at para madamay nila sa IKAIIMPIERNO NILA.

ALAM NYO, PARA MAPATUNAYANG KATANGAHAN YANG SINASABI NI WILLY, PALABASIN NYO NGAYON!

PERO KUNG AYAW NYO AT KUNG ANO-ANO ANG DAHILAN AY WALA KAYONG NAPAPATUNAYAN KUNDI SA MGA HINDI SUMASAMPALATAYA SA DIOS.
KUNG SUMASAMPALATAYA KA SA DIOS AY SASAMPALATAYA KA SA SINUGO NYA.

Si Bro Eli ay hindi pinili sa mata ng Dios para maging sugo, kundi siya ay GINAWA O ITINAKDA NG DIOS NA SUGO SA PANAHON NATIN NGAYON.


.
.
.
Ano ang ISANG HATOL kay Willy at sa mga "SASAMA SA KANYA",


IBINIGAY KAY SATANAS !

Yan ang hatol ng sugo sa panahaon natin ngayon.
.
.
.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Teng
In reply to this post by over.due
 
Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Maliwanag na ang makagagawa lamang niyan ay ang Anak ng Diyos.

Mat 28:19  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Mat 28:20  Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Maliwanag na ang sabi ...ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Heb 1:1  Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,
Heb 1:2  Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;

Ang sabi ng nagsulat sa atin. Kaya inaamin ng nagsulat na medium lamang siya at si Jesus ang nagsasalita.

Kaya nga si Kristo ang Sinugo. Hindi dapat angkinin yan ng sinoman.

_Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

YAHWON
Teng wrote
 
Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Maliwanag na ang makagagawa lamang niyan ay ang Anak ng Diyos.

Mat 28:19  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:
Mat 28:20  Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Maliwanag na ang sabi ...ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Heb 1:1  Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,
Heb 1:2  Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;

Ang sabi ng nagsulat sa atin. Kaya inaamin ng nagsulat na medium lamang siya at si Jesus ang nagsasalita.

Kaya nga si Kristo ang Sinugo. Hindi dapat angkinin yan ng sinoman.

_TENG YANG SINASABI MO ALAM NI BRO. ELI SORIANO YAN AT YAN DIN ANG NAGTURO KAY WILLY NA HINDI DAPAT PALITAN ANG PANGINOONG CRISTO JESUS.

NASA ( MCGI ) ANG PANGINOONG CRISTO JESUS AT DYAN SI WILLY INALIS AT NABIGAY SA MASAMA.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

over.due
Administrator
YAHWON sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Ang grupo ba ng Ang Dating Daan?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Teng
In reply to this post by YAHWON
YAHWON: TENG YANG SINASABI MO ALAM NI BRO. ELI SORIANO YAN AT YAN DIN ANG NAGTURO KAY WILLY NA HINDI DAPAT PALITAN ANG PANGINOONG CRISTO JESUS.

NASA ( MCGI ) ANG PANGINOONG CRISTO JESUS AT DYAN SI WILLY INALIS AT NABIGAY SA MASAMA.

_ _ _

Nasa MCGI (Members of the Church of God International)?
Saan sa biblia ang salitang "international" sa biblia?

Oo ipangangaral sa buong sanglibutan ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi tinawag ng biblia na ang iglesia ay tawaging Church of God International? Hindi ba ang iglesia galing sa langit? Nang dadagdag kayo.

Dinagdagan ninyo... papaanong nasa inyo si Jesus? Baka ang ibig ninyong sabihin nasa inyo si Soriano?

_
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

YAHWON
Teng wrote
YAHWON: TENG YANG SINASABI MO ALAM NI BRO. ELI SORIANO YAN AT YAN DIN ANG NAGTURO KAY WILLY NA HINDI DAPAT PALITAN ANG PANGINOONG CRISTO JESUS.

NASA ( MCGI ) ANG PANGINOONG CRISTO JESUS AT DYAN SI WILLY INALIS AT NABIGAY SA MASAMA.

_ _ _

Nasa MCGI (Members of the Church of God International)?
Saan sa biblia ang salitang "international" sa biblia?

Oo ipangangaral sa buong sanglibutan ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi tinawag ng biblia na ang iglesia ay tawaging Church of God International? Hindi ba ang iglesia galing sa langit? Nang dadagdag kayo.

Dinagdagan ninyo... papaanong nasa inyo si Jesus? Baka ang ibig ninyong sabihin nasa inyo si Soriano?

_
"''Nasa MCGI (Members of the Church of God International)?
Saan sa biblia ang salitang "international" sa biblia?"""


NAKU KA NAMAN OH!!! ALAM MO NAMAN NA ANG PANANAMPALATAYA NI BRO. ELI AT BRO. DANIEL AT NG BUONG KAPATIRAN AY SA IGLESIA NG DIOS NASA BIBLIA...ALAM NG BUONG KAPATIRAN YAN. DYAN DI INALIS SI WILLY SANTIAGO AT BINIGAY SA MASAMA.


AT ALAM MO NAMAN NA SA BATAS NG TAO MARAMING UMAANGKIN NG IGLESIA NG DIOS AT BAWAT REHISTRADONG PANGALAN AY PINAG-AAWAYAN, PERO ALAM NAMIN AT PANANAMPALATAYA NAMIN AY SA IGLESIA NG DIOS NASA BIBLIA.

NGAYUN TENG, SAAN KA KAANIB HUWAG MONG SABIHIN NA SA IGLESIA NG DIOS DIN SA BIBLIA SAPAGKAT SI BRO. ELI NAGTURO NYAN KAY WILLY NA PANGAHAS.


"Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?"

naku naman oh! natutuhan lang ito ni Willy santiago kay Bro. Eli Soriano tapos ngayun akala mo sya na ang nakakaunawa.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

over.due
Administrator
YAHWON para hindi ka mukang mangmang, post ka nalang ng opinion mo sa topic

Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Dating ADD Regular Worker
In reply to this post by Razcarmor
Gising na mga kapatid, nag iba na ang samahan, tinanggalan na ng karapatan ni Bro.Eli na magsalita ng aral ang mga worker sa ADD, puro tape at CD na lang ang ipinakikinig sa mga kaanib, bihira na ang mga Pulong, Bible Study at pangangaral na Worker ang naghahatid ng salita ng Dios, hindi ganito dati, hindi pwedeng sabihing nasa isang tao lang ang karunungan ng Dios at ito ay si Bro.Eli, napakarami ng nagbagong aral at ang karamihan ay galing sa aral ng ibang pananampalataya kung susuriin natin. Nalulungkot ako sa nangyayari pero ito ang totoo.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

SA ARAL LANG
In reply to this post by Razcarmor
RAZCARMOR- Magpahinog ka sa Brazil tutal feeling hari kayo dyan. Nagpapasarap sa abuloy ng mga mahihirap. Nagpapalaki ng tiyan. Ano ba trabaho ng mga worker nyo ngayon ? magtawid ng SPOT at mamalimos sa mga miembro para may waldasin si SORIANO at KOYA DI BA? Bakit ba galit na galit ka kay WILLIE SANTIAGO ang laki ba ng epekto sa inyo ng pag alis nya? o baka naman dahil inggit lang kayo dahil may mga malalakas pala ang loob na umalis dahil nasusuka na sa mga aral kuno na walang kwenta. nag tatago ba si Willie Santiago? bakit nakita ko sa IBC 13? Hindi ko nga napanood yung episode nung Tuesday kasi sumulat kayo sa IBC. Pinagbigyan naman kayo kasi para kayong mga asong ulol na nagwawala. Pero sorry nabulgar na commercial spot nyo. Mag antay ka at wala na kayong pambayad sa internet nyo, mabuhay sattellite nyo nga putol na. Kasi ang pambayad nyo ginamit ni KOYA, itanong mo sa kanya kung magkano papasok na check nya ngayon para sa luho nyang ginagawa. Magkasama naman tayo kahit saang lugar kaya alam ko. Hear from me again
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

ADDminus
In reply to this post by YAHWON
YAHWON wrote
Teng wrote
YAHWON: TENG YANG SINASABI MO ALAM NI BRO. ELI SORIANO YAN AT YAN DIN ANG NAGTURO KAY WILLY NA HINDI DAPAT PALITAN ANG PANGINOONG CRISTO JESUS.

NASA ( MCGI ) ANG PANGINOONG CRISTO JESUS AT DYAN SI WILLY INALIS AT NABIGAY SA MASAMA.

_ _ _

Nasa MCGI (Members of the Church of God International)?
Saan sa biblia ang salitang "international" sa biblia?

Oo ipangangaral sa buong sanglibutan ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi tinawag ng biblia na ang iglesia ay tawaging Church of God International? Hindi ba ang iglesia galing sa langit? Nang dadagdag kayo.

Dinagdagan ninyo... papaanong nasa inyo si Jesus? Baka ang ibig ninyong sabihin nasa inyo si Soriano?

_
"''Nasa MCGI (Members of the Church of God International)?
Saan sa biblia ang salitang "international" sa biblia?"""


NAKU KA NAMAN OH!!! ALAM MO NAMAN NA ANG PANANAMPALATAYA NI BRO. ELI AT BRO. DANIEL AT NG BUONG KAPATIRAN AY SA IGLESIA NG DIOS NASA BIBLIA...ALAM NG BUONG KAPATIRAN YAN. DYAN DI INALIS SI WILLY SANTIAGO AT BINIGAY SA MASAMA.


AT ALAM MO NAMAN NA SA BATAS NG TAO MARAMING UMAANGKIN NG IGLESIA NG DIOS AT BAWAT REHISTRADONG PANGALAN AY PINAG-AAWAYAN, PERO ALAM NAMIN AT PANANAMPALATAYA NAMIN AY SA IGLESIA NG DIOS NASA BIBLIA.

NGAYUN TENG, SAAN KA KAANIB HUWAG MONG SABIHIN NA SA IGLESIA NG DIOS DIN SA BIBLIA SAPAGKAT SI BRO. ELI NAGTURO NYAN KAY WILLY NA PANGAHAS.


"Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?"

naku naman oh! natutuhan lang ito ni Willy santiago kay Bro. Eli Soriano tapos ngayun akala mo sya na ang nakakaunawa.
Ayun as usual UMAANGKING nanaman pala sila inday sa tunay na pangalan nasusulat pero nun TUNAY kunuhay yun una nilang pina rehistro tapos tunay din yun pangalawa at pangatlo abay sangkaterbang tunay pero ang tunay po TUNAY NA PAPALIT PALIT ang pangalan ng samahan ninyo iha.

Hindi po katakataka na angkinin ninyo ang gayon pangalan. Pero ang dalisay na aral e wala sa inyo dahil NAMUMULOT pala ang Ingkong mo sa aral mismo ng MATADANG AHAS ang DIABLO. di po ba

Gaya gaya lang kasi yang Amo mo inday kaya di po siya pinapayagan gamitin ang pangalan ng SAMAHAN na kung saan ITINIWALAG din naman siya. Abay itong si Ingkong mo e magaling na mamulot hilig pa MANG KOPYA NG PANGALAN. At umaangkin na di namna sa kanila.  Abay mantakin mo yan so kapal talaga na maglalagay pa ng INTERNATIONAL tapos kesyo nasa biblia raw kuno ang pangalan nila ...abay PINABUBULAAN na mga people ng ating inday ang terminong INTERNATIONAL na IKINAPIT nila sa pangalan ng kanilang samahan.

NapakaHUDAS mo talaga iha... natuto ka talaga sa Ingkong mo. pagkanulo ba naman ang terminong KUMAKAPIT sa PANGALAN na tinitindigan kunohay nila na totoo. O paano ba yan, nadulas nanaman si inday at nagpapatotoo WALA SA BIBLIA ang IKINAPIT nilang INTERNATIONAL sa pangalan ng kanilang samahan.

Kahabag habag itong mga na uuto uto tlaga.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Bro. Matt
Bunga na rin ito, mga kasama, ng pagkalasing nila sa ihi.

Nakuha ito ni Eli Soriano sa lihim na idolo niyang si Johnny Midnight.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .

Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga ibang pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON DAW AY WALANG KAHIT ISANG MAPATUNAYAN.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI, HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo na walang KADUWAGAN!
.
.
.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

Lance
In reply to this post by Bro. Matt
kaya pala pati ang mg alagad ni soriano na nagkakalat sa forum na ito ay lasing na rin sa kanilang sariling ihi?!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

vincent
lahat ba na natuto kay soriano lasing?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

wanderer
Si soriano nagturo uminom ng ihi pero sya mismo ay hindi umiinom ng ihi nya, PAIMBABAW at PAHANGA lang sa tao
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sino ang may obligasyon mangaral sa buong sanlibutan? Kailan ang katuparan ng hulang ito?

vincent
kasama mo ba si soriano lagi?