PUTANG INA NYO TAGA ADD

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PUTANG INA NYO TAGA ADD

loureg
PUTANG INA NYO TAGA ADD
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PUTANG INA NYO TAGA ADD

Walang Diyos BALIW KAYO!!
TSONG is this what your religion teaches you?You talk about your non existent god and shit about morality but then nagagawa mo magmura?I don't believe in god, dahil hindi totoong may god, lalong wala ka karapatang humawak ng bible niyong puro kasinungalingan kasi hindi mo alam ang nasa loob nun, sabagay wala din namang laman ang bible niyo.

Stop shitting your dirty mouth asshole. You christians kill each other and yet have the guts to shit about morality?Fuck you.

STOP BELIEVING IN A god CAUSE IT DOES NOT EXIST.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PUTANG INA NYO TAGA ADD

willy
In reply to this post by loureg
Mga Brod, totoo po na mayrong Dios, kaya lang baka wala sayo ang Dios. Kase kung walang Dios, bakit ka nabubuhay? at bakit ka mamatay? matutulan mo ba ang kamatayan ng isang tao? ang kasabihan nga; IF SCIENCE FAIL; THE GOD'S PREVAIL;

yon nga lang marami ang nanliligaw sa panahong ito; kaya dito masusubok ng Dios ang ibinigay niyang talino sa tao. ang mamili ng kanyang kalalagyan.

tandaan nyo ang talinghaga sa mga alipin na iniwanan ng kanilang panginoon sa mahabang panahon; iniwanan sila ng salapi. kayo na ang magbasa, kase wala akong tagabasa; o kaya itanong nyo kay 'KAPITAN BASA'

mga brod, relax lang, wag kaagad tayong hahatol sa kapwa, kase kung ano ang hinatol natin sa ating kapwa iyon din ang ipanghahatol sa atin ng Dios, sa takdang panahon.