INIWAN NA NI WILLY DOG ANG BLOG NYA!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

INIWAN NA NI WILLY DOG ANG BLOG NYA!!

tagabasang_unggoy
WALA NG NAGPAPARAMDAM DITO SA BLOG NA ITO.. DAHIL TAPOS NA ANG BUSINESS NI WILLY DOG....


ANG KANYANG GAGAWIN NA AY SASAMA NA SA MGA IGLESIA NI MANALO NA DATI AY SIYA NYANG TINUTULIGSA....

WELL, THAT'S LIFE....

MAKAKALAHI EH.... KAYA SAMA-SAMA NA SILA DON... BILIS BILISAN MO DEMONYONG WILLY..... GAGO!!!!
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: INIWAN NA NI WILLY DOG ANG BLOG NYA!!

darkJ
buko na at naubusan na ng isasagot! baka sundin yung advice ko na huwag namang halata na DEMOLITION JOB!lahat ng isasagot nila dito puro paratang na lang walang ibidinsiya! , sabi nga ni Atty. Rosal tapos na ang boxing!BUKO NA!