FORUM RULES

classic Classic list List threaded Threaded
11 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FORUM RULES

over.due
Administrator
Ang lahat ng nais mag post ay pinakiusapan na huwag mamersonal, at mag stick sa issues sa topic na PARA SA LAHAT NG NAIS MAG POST (Mula sa Administrador ng forum na ito). Ngunit ang mga tao ay hindi sumunod at nagagalit ba kapag binubura ang kanilang mga post na namemersonal at walang intensyong mag stick sa issues.

Simula sa oras na ito, ang mga sumusunod ay ipatutupad:

1. Kapansin pansin na ang mga sinasagot na ayon sa issues posted in this blog na hindi kaya sagutin ng mga tumutuligsa dito ay nag po-post ng mga kabastusan. Ang mga ganitong reply ay buburahin upang manatiling huling post ang kasagutan na ugnay sa issues sa blog.

2. Ang mga post na may pamimintas o panlalait sa kahit na sino ay buburahin.

3. Ang mga post na walang kabuluhan gaya ng paghahamon ng debate sa taong ang hanap ay kasagutan at kapayapaan ay ipararating sa taong hinahamon, pagkatapos ay buburahin.

4. Ang mga post na kasinungalingan ang hatid gaya ng mga false accusation na ni hindi kayang patunayan ay gagawan ng back-up (may be used as references) at buburahin sa forum na ito.

5. Ang lahat ng post na may pagmumura o may mga salita na hindi dapat isalita sa kapuwa tao ay buburahin.

6. Ang lahat ng post na napag desisyonan ng administrador ng forum na ito na ang intensyon ay mag mislead mula sa totoong punta ng mga issue ay buburahin.

7. Ang lahat ng post na ikapapahiya ng mismong nag post ay buburahin (Dahil wala kaming sama ng loob kanino man, o naglalayon na ipahiya ang sinoman).

Maraming salamat at samahan nawa tayong lahat ng DIOS sa lahat ng ating mga gawa, sa lahat ng pagakakataon.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

Bro. Matt
What is an Internet Troll?

"In Internet slang, a troll is someone who posts controversial, inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community, such as an online discussion forum, chat room or blog, with the primary intent of provoking other users into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion." (source: http://en.wikipedia.org/wiki/Troll)

In this chat board it is quite clear that Tagabasang Unggoy falls under the category of a "troll". Boards and forums like this were created for clear, rational and decent discussions. Tagabasang Unggoy, the troll from Members Church of God Int'l. cult, does nothing but post idiotic inflammatory messages and all sorts of nonsense coupled with a multitude of smileys, then copy and paste the same as his reply to all the discussions. This childish act makes a mess out of the board and it becomes difficult for people to search for sensible posts. I would like to request that Tagabasang Unggoy be permanently banned from this chat board and all his posts deleted, or else it will be difficult for others to take these topics and conversations seriously.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

vincent
nakakapika ba si tagabasangunggoy? Matt kung hanap mo totoo gaano man kasakit maiintindihan mo kung totoo ito o gawagawa lang at kay tagabasangunggoy sa anong paraan mo isinusulat ang iyon mga naiisip natural galing yan sa puso mo di ba?ang puso ng tao mandaraya,ang isip mo kaninong kaisipan dapat ang ilagay mo riyan, sa sarili mo ganon din sa iyo matt?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

wanderer
Ang pikon yung mga ayaw sumagot sa isyu at inililihis ang usapan parang ikaw vicent na makata.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

Bro. Matt
In reply to this post by vincent
Alam mo Vincent nawalan na rin ako ng gana na makilahok sa talakayan dito buhat ng sumali ang mga flooders, palamura at wala sa matinong pag-iisip na posters (tulad mo, may tama ang utak mo).

Saan ba naroon ang admin nito at may mga rules pero ang mga lumalabag ay hindi pinapatawan ng anomang penalty? Napabayaan na itong forum at napakagulo na flooded ng nonsense ni Tagabasang Unggoy at ALMERCARAZ ang lahat ng topics.

Attention admin, dalawang beses kitang ini-email sa over.due at biblical issues accounts pero walang reply. Nagbabasa ba kayo ng emails?

Tingnan mo yung hit counter ninyo, wala na halos nagpupuntang tao dito di tulad ng dati dahil sa gulo ng Forum for articles at chat boards. Pakilinis naman para maginhawang basahin muli. Pakibura lahat ng message na may kadoble elsewhere (ang hindi mabilang na posts nina Tagabasang Unggoy at ALMERCARAZ na iyon at iyundin naman) at paki-ban lahat ang trolls at spammers.

Saka mag-upload nga naman kayo ng bagong episode ng biblical Issues sa youtube. Ang dami naming nag-aabang!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

vincent
hindi ako makapaglilibot sa buong mundo kung may tama ang utak ko, dahil wala sa masama ang makauunawa at yung tinatawagan mo bakit kaya walang aksiyon bakit kaya?sa pag-sagot mo matt may nilabag ka ba?at yung ibinato mo sa akin ano ba yon, nagpapakilala ka lang kung ano ka!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

vincent
In reply to this post by wanderer
may isyung dapat sagutin,ikaw ba marunong sumagot sa mga pag-sagot nyo rito ni matt ipinakikita lang ninyo kung ano kayo, yung pagiging makata masama ba? yung pagiging sinungaling, magulong kaisipan at kung may tama paanong makasasagot? o makapag-kikintal ng mga bagay na magiging palaisipan sa mga bumabasa ng blog na ito.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

Bro. Matt
In reply to this post by vincent
Saan mo naman napag-alaman, boy saltik, na hindi makakapaglibot sa buong mundo ang tao pag may diprensiya sa pag-iisip? May iba't-ibang uri at antas ang dipresiya sa isip. Kung nakatuntong ka man lang sana ng kolehiyo naiintindihan mo sana yun. Di ba si Eli Soriano lakas tama rin pero nakakalibot sa buong mundo? Sige nga pakita ka nga ng photographic evidence na naglilibot ka sa buong mundo! BUONG MUNDO HA! Hihintayin ko.

Palpak sa comprehension, palpak sa logic, sira pa ulo. Ganito na lang ang mga posters na nakukuha natin dito sa forum for articles at chat board. Dangan kasi ay hindi linisin, burahin ang spam, flooding at trolling messages, then i-ban ang mga lumalabag sa rules.

Imagine itong si vincent (na walang hanap buhay marahil ito), ang daming spare time sa kamay. biruin ba naman ninyo na sinagot ng nonsense ang BAWAT ISANG TOPIC! Lalong naging hindi interesante ang mga topics tuloy. Ang mga ganito dapat permanente ma-block.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

vincent
hindi interesante binabasa mo? at kaninong panulat ang dapat burahin matt nag-papakilala ka ka nga!kung maginoo ka sa paraan ng iyong panulat makikita eh bat mo ko pinapatulan kung ano ako kapag pumatol ba doon sa sinasabi mo ano ka? sino ba ang tao ang trabaho umiikot sa mundo buong mundo sa youtube hanapin mo ako doon, ikaw kanino kinukuha ang kinakain mo yung suweldo mo yung bahay mo?pamilyar ka ba?bakit?habang nakalulan ako sa pinag hahanapbuhayan ko alam mo ba yon?tsek mo yung mga sinasabi mo kung yung rules sinusunod mo!di madaling naiiba ang usapan,ako na ngayon ang isyu hindi yan ang ang layon mo di ba?yung tono mo hhmn!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FORUM RULES

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .


(Mat 12:36)  At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga "IBA" pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Dapat nang ilagan ang mga pakikipagusap nilang wala nang kabuluhan pa sa KANILA.

(2Ti 2:16)  Datapuwa't "ilagan" mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,

(2Ti 2:17)  At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;

(2Ti 2:18)  Na mga taong tungkol sa katotohanan ay NANGASINSAY, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.


Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY WALA KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON ANG MAPATUNAYAN NILA.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI NA PAPALIT-PALIT LANG NG USERNAME (IIALN-ILAN LANG NAMAN KAYO), HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.


Ang lahat ng kaduluduluhan ng tinutututulan mo ay si Bro Eli, kaya kay Bro Eli ka MAGPATUNAY!

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo ng walang KADUWAGAN!

KAY BRO ELI KA MAGPATUNAY!

.
.
.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: FORUM RULES

over.due
Administrator
In reply to this post by Bro. Matt
Thank you for the information.God bless!
 

Date: Sun, 13 Dec 2009 06:27:12 -0800
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Subject: Re: FORUM RULES

What is an Internet Troll?

"In Internet slang, a troll is someone who posts controversial, inflammatory, extraneous, or off-topic messages in an online community, such as an online discussion forum, chat room or blog, with the primary intent of provoking other users into an emotional response or of otherwise disrupting normal on-topic discussion." (source: http://en.wikipedia.org/wiki/Troll)

In this chat board it is quite clear that Tagabasang Unggoy falls under the category of a "troll". Boards and forums like this were created for clear, rational and decent discussions. Tagabasang Unggoy, the troll from Members Church of God Int'l. cult, does nothing but post idiotic inflammatory messages and all sorts of nonsense coupled with a multitude of smileys, then copy and paste the same as his reply to all the discussions. This childish act makes a mess out of the board and it becomes difficult for people to search for sensible posts. I would like to request that Tagabasang Unggoy be permanently banned from this chat board and all his posts deleted, or else it will be difficult for others to take these topics and conversations seriously.


View message @ http://n2.nabble.com/FORUM-RULES-tp3993828p4159733.html
To unsubscribe from FORUM RULES, click here.Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.