DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

wanderer
Gumawa si soriano ng DISENYO para sila ng pamangkin nya na si razon ay magkaroon ng karapatan na maging lider sa ADD ang daldal at guni guni ni soriano ay dapat daw ipinanganak sa iglesia ang qualified maging lider kaya ang HAMON ko kay soriano patunayan nya sa biblia na ang mga SUGO NG DIOS at LIDER na lagay ng Dios gaya ni APOSTOL PABLO,TIMOTEO at NICOLAS PEREZ ay mga IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS.Pag walang nailabas na patunay sa biblia si soriano dapat na syang LAYASAN ng mga kapatid sa ADD dahil hayag na BULAAN si eli soriano.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

vincent
wanderer pakilala ka sa 1st name mo tulad ko di ba dapat totoo ang isusulat mo totoo bang wanderer ang pangalan mo turo ba ng kasulatang itago ang pagkatao mo?1st name lang ok na!yung totoo ha!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

vincent
In reply to this post by wanderer
naalala ko yung nangyari kay Moises umalis siya di ba pag-balik nya sa diyos-diyosan na sumasamba ang mga tao baka ganito ang nangyayari,dapat pag-usapan di tiwalagan,sa aral kumapit'di ako magtataka isang araw marami ang ay naku!sa nakauunawa alam nyo lundo ng sinasabi ko itigil ang tuligsaan ayusin kung magkakasama at patawaran gusto ba ng DIYOS ito liban na lang kung ang diwa eh paguluhin ang samahang sa DIYOS,may awa ang DIYOS di ba ilan bang saksi bago hatulan ang isang nag-sasaDIYOS?sa bata ba panananganan natin ito?mahusay ang teknolohiya para gamitin sa mabuti,eh kung kaisipang pantao ang paiiralin ng mga nag-sasabing silay sa DIYOS saan ang tungo nito,kinakapa ba ng mag-kabilang panig ang kanilang mga puso,di klaya nadadaya na sila nito may isip naman ah,kanino bang pag-iisip ang dapat gamitin?kanino bang utos na ogawa na maging ayon ang tao sa wangis ng mga MANLILIKHA?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

wanderer
In reply to this post by vincent
masyado interesado sa 1st name ko?sa isyu tayo mag stick wag sa personal manang mana ka kay soriano at razon ayaw sa isyu.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

Bro. Matt
In reply to this post by vincent
Bakit ayaw mo ng kaisipang pantao? Ano ba gusto mo, kaisipang panghayop ba? Kaisipang pang-demonyo ba? Yun lang naman kasi ang mga pwede mong abutin, hindi mo naman maabot yung kaisipan ng Diyos (Isaias 55:9).

Duda ko itong si vincent takas sa mental. Walang kawawaan ang mga pinagsusulat, daig pa ang high sa droga.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

vincent
ano ba sabi ng ARAL hindi mo maabot ano pati disiplina ng pag-iisip di mo rin maipakita, kababaang loob waring wala sa iyo ang tao ba dapat mag-pakapantas sa kanyang sarili? kapag di kayo makasagot tulad sa mga inaukasahan nyo bagamat di gayon, yung nais mag-kumento babalingan nyo! nakapa mo na ba ang puso mo?anong klaseng puso matroon ka?nagtatanong lang di namemersonal!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

vincent
In reply to this post by wanderer
ke soriano ba ako? baka magulat ka isang araw nasa tabi mo ako,ilang segundo mo kaya ako matititigan?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

vincent
nagtatanong hindi interesado!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

wanderer
Talagang hindi lahat ng mga may diprensya sa isip ay nasa loob ng mental hospital, may mga nasa labas at naligaw sa blog na ito.Weird at out of the topic ang alam idaldal talaga kawawa na ang ADD wala ng MATINO na defensor para i defend aral nilang mali.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DARE:ELI SORIANO PATUNAYAN MO SI APOSTOL PABLO, TIMOTEO AT NICOLAS PEREZ AY MGA IPINANGANAK SA IGLESIA NG DIOS

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .


(Mat 12:36)  At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga "IBA" pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Dapat nang ilagan ang mga pakikipagusap nilang wala nang kabuluhan pa sa KANILA.

(2Ti 2:16)  Datapuwa't "ilagan" mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,

(2Ti 2:17)  At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;

(2Ti 2:18)  Na mga taong tungkol sa katotohanan ay NANGASINSAY, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.


Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY WALA KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON ANG MAPATUNAYAN NILA.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI NA PAPALIT-PALIT LANG NG USERNAME (IIALN-ILAN LANG NAMAN KAYO), HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.


Ang lahat ng kaduluduluhan ng tinutututulan mo ay si Bro Eli, kaya kay Bro Eli ka MAGPATUNAY!

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo ng walang KADUWAGAN!

KAY BRO ELI KA MAGPATUNAY!

.
.
.