ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
This post was updated on .
Tuwing PBK ang madalas na problema ng mga mag asawa na inilalapit sa OPEN FORUM ay KALUNYAAN.Talamak na ang PANGANGALUNYA sa mga mag asawa sa ANG DATING DAAN ang isang buhay na halimbawa ay si atty. pacing rosal member sya ng ADD may asawa na hindi ADD pero ang KALUNYA nya ay member ng ADD na sektetarya nya.Si Valentin Soriano na kapatid ni eli sa loob ng ADD compound kasama ang KALUNYA nya.Alam ito ni soriano at razon pero wala sila aksyon kay atty rosal at maging kay Valentin Soriano.KUNSINTIDOR sa maling gawain ang mga lider ng ADD.Lalo pa titindi ang KALUNYAAN sa ADD dahil ngayon ay PRO DIVORCE na si eli soriano nang si Jane Santiago ay utusan nya HIWALAYAN si willy at KUNSINTIHIN si jane na magtago sa singapore.IMPIERNO ang destino ng ANG DATING DAAN dahil ito ngayon ay IGLESIA NG KALUNYAAN
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

RAZCARMOR1
.
.
.
Ang lahat ay nagkakasala.

Ang pinagkaiba ng nasa loob ay may tagapamagitan sa Dios, kundi si Cristo.

Sa labas ng Iglesia ay walang Cristo.

Ang maganda sa kapatiran ay yung nagpapahayag ng kasalanan, nasa tutuo kasing Iglesia, di tulad nung iba ay laging nalilihim ang baho.

Mas maganda yung nadidinig din yung mga bagay nayon at para masagot din sa iba na may ganong mga tanong at para maiwasan ang mga bagay.

Kung ako ang tatanungin, gustong gusto kong makapakinig ng ganon at nagiging naisasagot ni Bro Eli at Bro Daniel ay naiipapamahagi ku din naman sa iba na may mga problemang ganon.

Maraming aral na katutunan.


At saka yung kunsintidor na sinabi mo, kung tutuo man yon ay dapat lang.

IKAW BA NAMAN ANG MAKAPAG-ASAWA NG IBINIGAY NA KAY SATANAS EHH "MAKATULOG" KA PA KAYA NA ANG KATABI MO AY IBINIGAY NA KAY SATANAS.Baka sa pagtulog mo di mo alam ang gagawin sayo at sa mga anak mo ang isang taong ibinigay NA KAY SATANAS.

.
.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
Si atty rosal nabubuhay sa pangangalunya, idagdag pa si valentin soriano kapatid ni eli soriano at uncle ni daniel razon wala aksyon ginagawa ang mga lider sa ADD KUNSINTIDOR sila sa PANGANGALUNYA na ginagawa ng mga ito kaya nga ang ADD ay IGLESIA NG KALUNYAAN Hindi magawa ni eli soriano "IBIGAY SILA KAY SATANAS" gaya ng ginawa nya kay willy santiago dahil wala na kay soriano ang pagiging PATAS at matuwid na paghatol kaya sa madaling salita si soriano ngayon ay SUGO NI SATANAS.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
In reply to this post by RAZCARMOR1
Tupad kay soriano ang pagiging kunsintidor sa mali (ROMA 1:32)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

vincent
In reply to this post by wanderer
HUMAHATOL KA NA wanderer,nilahat mo ang mga nakapaloob sa samahang ito, may awit ang mangmang ito ba ang himig mo nagtatanong ang gumawa ng blog na ito kung tao ang mga sumusulat dito, kapag tao ba ang anyo anong espiritu ang nakapaloob sa kanya, di ba may pulutong kung manahan sa isang sisidlan?di bat may mga nagpapanggap na siya o sila'y sa DIYOS, di ba dapat bawat gagawin mo sasabihin mo may basehan?kapag ginagawa mo ito sa sarili mo lamang sino ang sa iyo'y nagsugo, kung tao, ano ba ang nasusulat ukol sa nagtitiwala sa tao?sabi ng isang pantas walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan! ang lingkod ng DIYOS pinag-iingat sa kanyang sarili mabuti pa ang sa kanya'y di nakaunawa,sumaliksik ka si Job nabasa mo ba kung ano ang nangyari sa kanya sino ang mga kinakausap nya ng siya ay sinusubok ng DIYOS ang may unawa umunawa,hindi mo ito maaarok kung di ka pinag-kalooban hiwaga ang magiging arrive nito sa iyo, kaligtasan sa gumagawa ng kalooban ng AMANG nasa mga Langit
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
Juan 7:24 utos ang humatol ng matuwid, si soriano kunsintidor sa mali at bulaan, mapapahamak ang mga panatikong miembro sa ADD pag hindi iniwan si eli soriano
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

vincent
hinatulan mo ba ang lahat na nakapaloob sa samahang tinutuligsa mo matuwid ba ito?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
Si soriano at mga panatiko sa kanya ang may hatol ng kapahamakan MAT.15:14
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

vincent
In reply to this post by wanderer
sa tingin mo wanderer si eli soriano ang sinusundan ng mga matutuwid na tao,di ba delikado ang magtiwala sa tao nagturo ba si eli soriano na tumiwala sa tao at hindi sa aral ? ang patawaran ba sa magkabilang panig ay ginagawa? o may nakikisawsaw para gumulo ito ano ang layon ng mga nag-kikintal sa isipan ng mga bumabasa sa Blog na ito isipin mo ang mga bagay na walang hanggan may tipan di ba ?kanino nakikipag-tipan ang lingkod ng DIYOS kay eli soriano ba ? sino-sino ang nag-sasabing siya ay sa DIYOS at sini-sino ang nag-papakababa? Wala bang kariringgan na ayusin natin ito ayon sa kalooban ng DIYOS o Pride ang paiiralin saan ba natuto ang mga sino-sino kay eli soriano ba? kaninong espiritu ang dapat sundin,nang mangyari ang pangitain sa mga lingkod ng DIYOS sinong PERSONA ang natira sino ang dapat pakinggan?sino ang nasa likod ng mga pag-kakagulo o gumugulo di kaya pareparehong namamali na pakalimiin may batayan ang mga lingkod ng DIYOS, mapagtitiwalaan ito di ba ang bata pag-kinagalitan balik pa rin sa kanyang magulang, kung anak ang pakiramdam ng isang tao sa kanyang sarili,lumalakad pa ba siya ayon sa aral?lahat ba ng utos ukol para sa iyo sa kanya o kanino man,may natunghayan na ba ang mga taong nagtitisuran buong buhay nila ?awa at pag-lulubag limot na ba?ang pag-papatupad ng dalisay na aral ay patuloy pa ba? Ano man ang kulay mo hayag na ang lalang ni satanas ba kilala pa ba o limot na? hindi kaya marami ang nahuhulog dito? nagtatanong lang!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

vincent
In reply to this post by wanderer
di ka na sumagot? paki sitasan mo lang di mo ako sindunong!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

wanderer
Si soriano na ang dios ng ADD dahil turo nya di kailangan ng DIOS na ang tao ay maglingkod sa DIOS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

vincent
patunayan mo!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN-IGLESIA NG KALUNYAAN?

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .


(Mat 12:36)  At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga "IBA" pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Dapat nang ilagan ang mga pakikipagusap nilang wala nang kabuluhan pa sa KANILA.

(2Ti 2:16)  Datapuwa't "ilagan" mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,

(2Ti 2:17)  At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;

(2Ti 2:18)  Na mga taong tungkol sa katotohanan ay NANGASINSAY, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.


Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY WALA KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON ANG MAPATUNAYAN NILA.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI NA PAPALIT-PALIT LANG NG USERNAME (IIALN-ILAN LANG NAMAN KAYO), HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.


Ang lahat ng kaduluduluhan ng tinutututulan mo ay si Bro Eli, kaya kay Bro Eli ka MAGPATUNAY!

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo ng walang KADUWAGAN!

KAY BRO ELI KA MAGPATUNAY!

.
.
.