ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

wanderer
Sa batas ng Pilipinas ang isang grupo ng RELIHIYON na rehistrado sa gobyerno ay TAX EXEMPTED o HINDI NA SINISINGIL NG BUWIS ng pamahalaan, subalit ang grupong ANG DATING DAAN ni eli soriano ay HINDI TAX EXEMPTED bagamat ito ay rehistrado sa SEC.Madalas din sabihin ni soriano na marami sya BUWIS binabayaran sa gobyeno, national man o lokal reklamo sya bakit ang ibang iglesia WALA BUWIS? samantalang ang ADD nag BUBUWIS, kaya pala ganito ang sitwasyon ng ADD kaya hindi ito TAX EXEMPTED, dahil lahat ng pag aari ng ADD ay hindi sa IGLESIA NG DIOS(MCGI) nakapangalan kundi kay Eliseo Soriano.Ang malinaw na pruweba ang ADD CONVENTION CENTER sa Apalit.PANDARAYA ang sinasabi ni eli soriano sa kapatiran na ang ADD CONVENTION CENTER ay pag aari ng IGLESIA.Kaya si soriano nagbabayad ng BUWIS dahil sya MAY ARI, ang pambayad ng BUWIS galing sa ABULOY ng mga kapatid sa ADD.Yan ang dahilan kaya ang ADD ay HINDI TAX EXEMPTED
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

vincent
hindi mo alam ang sinasabi mo,saliksikin mo sa kasulatan!naitanong mo na ba kung sinosino ang tagapagmana ni eli soriano?,sinosino ba ang pumirma para magmana ng mga sinasabing pag-aari nya gaano karami sila?sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno ano ba ang aral ni KRISTO,saliksikin mo sa mga kasulatan huwag mong hihigitan o babawasan!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

vincent
In reply to this post by wanderer
hindi mo alam ang sinasabi mo,saliksikin mo sa kasulatan!naitanong mo na ba kung sinosino ang tagapagmana ni eli soriano?,sinosino ba ang pumirma para magmana ng mga sinasabing pag-aari nya gaano karami sila?sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno ano ba ang aral ni KRISTO,saliksikin mo sa mga kasulatan huwag mong hihigitan o babawasan!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

wanderer
This post was updated on .
hanapin mo titulo hawak ni soriano at dun mo makikita pag aari nya mga dapat sana sa IGLESIA nakapangalan.MANDARAYA si soriano
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ANG DATING DAAN BAKIT HINDI TAX EXEMPTED?

vincent
sigurado ka ba sa mga sinasabi mo bakit si soriano,ikaw ang nag-aakusa dapat ebidensiya di dada!