ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

wanderer
Palibhasa hirap na sagutin mga ISYU sa blog na ito, pagsasampa naman ng kaso sa korte ang ipinantatakot ng mga panatiko ni soriano.Kawawang mga panatiko si soriano di na magawang kumibo sa tv sa mga isyu masyado iniinda mga tutol ni willy kaya kayong mga panatiko ang gigil na gigil,sige magdemanda kayo kasi talaga naubusan na si soriano ng makatwirang sagot puro palusot na lang sa pasalamatan ang ginagawa at atakeng personal kay willy santiago
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .


(Mat 12:36)  At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga "IBA" pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Dapat nang ilagan ang mga pakikipagusap nilang wala nang kabuluhan pa sa KANILA.

(2Ti 2:16)  Datapuwa't "ilagan" mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,

(2Ti 2:17)  At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;

(2Ti 2:18)  Na mga taong tungkol sa katotohanan ay NANGASINSAY, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.


Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY WALA KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON ANG MAPATUNAYAN NILA.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI NA PAPALIT-PALIT LANG NG USERNAME (IIALN-ILAN LANG NAMAN KAYO), HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.


Ang lahat ng kaduluduluhan ng tinutututulan mo ay si Bro Eli, kaya kay Bro Eli ka MAGPATUNAY!

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo ng walang KADUWAGAN!

KAY BRO ELI KA MAGPATUNAY!

.
.
.
723
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

723
rascars
         SAWAYIN KA NAWA NG PANGINOON.....SA MGA MASAMANG HATOL MO SA KAPWA......MGA PAIMBABAW....IILAN KAMO...BAKA NAGKAMALI KA LANG.....DIV. NG MINDANAO
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

wanderer
@723
Alam ng mag uncle ang naging epekto ng pag alis ni willy santiago sa ADD,may mass exodus pa na magaganap dahil bistado na ng marami ang mali maling aral sa ADD, pangwawasak ng pamilya ni willy santiago na si eli soriano ang promotor at pangnenegosyo ni soriano sa mga kapatid lalo sa paparating na 3 days PBK sa Dec24-26 na ito ay 3 days sale.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

vincent
In reply to this post by wanderer
sino ba ang dapat tuligsain ang gawa ba na di ayon sa aral o yung pagkatao ng isang naglilingkod saDIYOS, kaninong diyos?kanino ba dapat maging panatiko sa sugo ba o sa nag-sugo,sinosino ba sa mga kasulatan ang nagpasugo,may tao bang nag-pasugo sa mga kasulatan,ilang DIYOS ang nag-susugo sa mga kasulatan, sa bawat talata ba dapat bang tuparin nino?para kanino?sino ang kasama kapag aral na matuwid ang nilalakaran?hanggang kaylan lalakaran?sinong saserdote ang dapat tanungin,yun bang mapag-mataaas,o mapag-kumbaba,di ba wala sa itaas nasa kababaang loob masusumpungan ang lingkod ng totoong nag-sasaDIYOS?sa tingin ba ng mga bumabasa ng sulat na ito may inaatake ako? o may binubuksan lang, ano ba ang dapat buksan isip lang ba,pag-lumilindol may bumababa ba?may nagagalit ba? yung tore ni babel ano sinisimbolo noon,di ba pagmamataas, ano ginawa ng nagsalita doon di ba may ginulo sila?nangalat ang tao ah! ano mensahe nito sa kasalukuyan,pansinin mo yung mga bata kahit di pareho ng wika pagsamahin mo magiging magiliw sa isat-isa at yung lalapitan nila sino ba dapat?kanino huwag pigilang lumapit sila,baka sa mga pinangyayari ng mga nag-sasabing silay sa DIYOS ay ayon na sa kaugaliang pantao na nasasalig! may isip naman eh! kaninong pag-iisip ang gagamitin sa tao ba?kaninong aral pa susuling kung pilit na pinipilipit ang aral na matuwid,sino ba ang kamanggagawa ng DIYOS?ang pangyayari sa Babel ang Eksenang nag-balik si Moises na dala ang dalawang tapyas na bato ang mga sumunod na pangyayari ano ba mensahe nito iibahin ba ito? may PERSONANG mahilig sa replay sino kaya ang hihiwalay sa kalikuan?sino ang lalakad sa magaling na ARAL?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

wanderer
ang haba ng mensahe pero walang laman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ADD FANATICS MASYADO NA DESPERADO

vincent
dahil bulag ka kaya wala kang makita,may pinadudukit di ba?