2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

wanderer
Yan ang magandang abangan ng mga kapatid sa ANG DATING DAAN kung ang nakasulat sa talatang ito ay magagawa pang basahin ni eli soriano na nakataas ang noo sa kapatirang ANG DATING DAAN at maging sa mga hindi miembro ng ANG DATING DAAN."HINDI NAMIN INAPI ANG SINOMAN,HINDI NAMIN PINASAMA ANG SINOMAN,HINDI NAMIN DINAYA ANG SINOMAN".Tuwing Sabado sa pasalamat sa apalit ang lahat ng kabaligtarang nakasulat sa 2COR.7:2 ang ginagawa ng mag uncle na soriano at razon kay willy santiago.Puro ATAKENG PERSONAL at CHARACTER ASSASINATION ang ginagawa ni soriano at razon kay willy santiago,pati sa nanay nya na matagal ng patay.Hindi lang sa apalit kundi pati sa mga lokales ng ADD ang video tape ni jane santiago ang ulit ulit na pinatutugtog kung saan simpleng problema ng mag asawa ang inihahain sa kapatiran na sa halip na solusyunan ay lalo pang pinalalala at ginagamit na PANG DIVERT sa isyu sa ARAL ni soriano at razon para maiwasan nila si willy santiago.Abangan natin sa mga darating na araw kung si soriano at razon ay may GUTS pang basahin ang 2COR.7:2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

RAZCARMOR1
Dapat ay hindi na sagutin itong mga ito o pagpaliwanagan pa.

Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) dito na gumagawa lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi.

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA NG KWENTO.


Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING ANG GUMAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON DAW AT WALANG KAHIT ISANG MAPATUNAYAN.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYNG PATUNAYAN.
.
.
.
 HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN.

 Sa mga nagsusuri ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.

.
.
.


 At kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo na hindi yung may KADUWAGAN!.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

wanderer
Pikon ka na at ayaw mo sumagot sa isyu ng topic talaga di na babasahin ni soriano at razon ang 2Cor.7:2 kasi tama sa leeg nila ang talata
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

vincent
In reply to this post by RAZCARMOR1
nasaan ang matuwid nasaan angmay mababang kalooban,nasaan ang lumalakad pa sa aral,si willy santiago ang mga nagsasabing lingkod sila ng DIYOS,buo pa bang ginaganap ang aral?nangyari na ito dapat may sulusyon !hinahanap ng DIYOS ang mga nangyari na! may nag-tangka ba na umiba?ibinubuklod ba ang matuwid sa liko ginagawa ba ito?kala ko ba dapat ang lingkod ng DIYOS natututo,HEY dapat gumising ang lahat na dapat magising at yung sumasawsaw at lalong gumugulo o pinagugulo gawin mong madali habang may hinga pa sa butas ng iyong ilong, ang masama magpakasama pa ang matuwid magpakatuwid pa!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

vincent
In reply to this post by wanderer
ang araw ang nagsisinsay,matatpos ba ang araw mo tao sa paglakad ayon sa kaisipan mo?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

wanderer
magbasa ka kasi ng biblia para tama ang daldal mo dito "ANG ARAW ANG MAGSASAYSAY"(1COR.3:13) para kang si razon BOBO sa biblia kaya nagkakalat ng katangahan sa kapatiran.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

vincent
kaninong kapatiran ? kapatid ba ang tawag mo sa kanila?matapos mong tapunan ng mga salita sa blog na ito,ulitin mo uling basahin ang mga isinulat mo cool ka lang,HUHUMMMN!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

wanderer
lagi ka paiwas pag ipit ka na at tanong lang ng tanong ARAW MAGSISINSAY katangahan sa biblia ang ikinakalat mo sa blog na ito parehas lang kayo ni daniel razon.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2CORINTO 7:2 KAYA MO PA BANG BASAHIN ELI SORIANO?

RAZCARMOR1
D a p a t   a y   h i n d i   n a   s a g u t i n   i t o n g   m g a   i t o   o   p a g p a l i w a n a g a n   p a .


(Mat 12:36)  At sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.Una sa lahat ay itong si Wylli ay ibinagay na kay satanas.

Pangalawa ay pati yung kasama nya ay nahatulan na ibinigay na kay satanas.

Wala ng kaligtasan ang mga ito para paliwanagan pa.

Pangatlo ay maraming INCM (iglesia ni manalo) at mga "IBA" pang mga samahan nila na dito ay nagiimbento lang ng kwento at hindi nalalaman ang mga sinasabi. (kung sabagay kahit yung sarili nilang pananampalataya ay hindi matindigan at hindi kasi alam ang mga pinagsasabi)

Wala namang mapatunayan itong mga ito kundi ang GUMAWA LANG NG MGA IMBENTONG KWENTO NA HANGGANG NGAYON AY WALANG MAPATUNAYAN "LALONG LANO NA SA BIBLIA NG PANANAMPALATAYA".

Sa katunayan na puro gawa-gawa lang na mga kwento ito ay KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILA AY WALANG MAKAPAGPATUNAY.

ITIGIL NA ANG WALANG KABULUHANG PAKIKIPAG AKSAYA NG ORAS SA MGA ITO.

Dapat nang ilagan ang mga pakikipagusap nilang wala nang kabuluhan pa sa KANILA.

(2Ti 2:16)  Datapuwa't "ilagan" mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan,

(2Ti 2:17)  At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto;

(2Ti 2:18)  Na mga taong tungkol sa katotohanan ay NANGASINSAY, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba.


Para dun sa mga  TOTOONG NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para magsuri, MARAMING IMBENTONG MGA GINAGAWA DITO NA HINDI MAPATUNAYAN NG KAHIT ISA SA KANILA.

Kung nais nyong magsuri ay tanungin nyo mismo kung sino ang dapat tanungin, kundi si Bro Eli at tanungin nyo si Wylli kung magpapatanong sya.


Kung hindi naman magpapatanong si Wylli ay KAYO NA ANG MAGISIP KUNG BAKIT AYAW NYANG MATATANONG SA MGA SINASABI NYA.


KAYONG MGA GUMAGAWA LANG NG KWENTO DITO, KUNG MAY GUSTO KAYONG PATUNAYAN AY KAY BRO ELI KAYO MAGPATUNAY SA MGA SINASABI NYO, AT YUN AY KUNG TUTUO NGA ANG SINASABI NYO.

AT KUNG HINDI NAMAN TUTUO ANG MGA SASABIHIN NYO AY DITO NA NGA LANG KAYO MAGSALITA AT DITO KAYO MAGAGALING SA  PAGGAWA NG KWENTO NA "HINDI KAYANG PATUNAYAN".

PERO IISA ANG PINATUTUNAYAN NYO SA MGA SINASABI NYO DITO, NA PURO WALANG KATOTOHANAN ANG MGA SINASABI NYO AT ALAM NG LAHAT NA YUNG MGA SINASABI NYO AY KAYANG GAWIN NG LAHAT NA TULAD NG GINAGAWA NG MANALISTA NA PURO PANINIRA LANG, MGA PINAGPUTOL-PUTOL NA TAPE PARA PASAMAIN AT MGA KINOLOEKTANG MGA KONTRADIKSYON DAW, AT ILANG TAON NA YANG GANYAN NA WALANG GINAGA KUNDI ANG MANIRA.

PERO KAHIT ISA SA MGA SINASABI NILANG LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON AY WALA KAHIT “ISA” SA LIBO-LIBONG KONTRADIKSYON ANG MAPATUNAYAN NILA.

PALIBHASA AY WALANG KATOTOHANAN AT HINDI KAYANG PATUNAYAN.
.
.
.
 SA MGA KASAMAHAN NI WYLLI NA PAPALIT-PALIT LANG NG USERNAME (IIALN-ILAN LANG NAMAN KAYO), HINDI NA KAYO DAPAT PANG PALIWANAGAN NA IBINIGAY NA KAY SATANAS   AT KAYONG MGA NAKIKISAMA SA GRUPO NI WYLLI NA ISA PANG GUMAGAWA DIN NG MGA KASINUNGALINGAN, MGA KWENTONG HINDI MAPATUNAYAN AY NAGPAPATUNAY NA IISA LANG ANG "LAHI" NYONG MGA SINUNALING KAYO.
 Sa mga NAGSUSURI ay hindi ito ang lugar para sa inyo ang magsuri, maraming ginagawang mga kwentong hindi tutuo dito. MAGTANONG KAYO MISMO SA DAPAT PAGTANUNGAN.


.
.
At sa mga KAPATID SA PANANAMPALATAYA pa na may mga duda ay binibigyan kayo ng pagkakataong magtanong din kay Bro Eli lalo na sa pananampalataya.

Magtanong kayo ng diretso sa dapat pagtanungan PARA NA RIN SA IKALILIWANAG NG IBA.

HUWAG kayong matakot na magtanong, walang hanggan BUHAY o walang hanggang kamatayan at kapurusahan sa kaluluwa ang NAKASALALAY SA PANANAMPALATAYA.
.
.
.
Kasama ang mga duwag sa mga katulad ng mamatay tao at iba pa na ikapapahamak. Ang kaduwagan kasi ang isa sa hahadlang sa PAGGAWA NG MABUTI.

(Rev 21:8)  Nguni't sa mga DUWAG, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Naturingang nasa loob kayo ng samahan ng Iglesia ng Dios,sana'y "MAGTANONG" KAYO AT MAGPAKALALAKI KAYO SA INYONG PANANAMPALATAYA..
.
.
.

WYLLI, kung naniniwala kang tutuo ka nga ay magpapatunay ka, pero kung hindi naman ay TUTUONG MANANATILI KANG MAGSASALITA NA HINDI MAGPAPATUNAY NA GAYA KA LANG NG MANALISTA.


Ang lahat ng kaduluduluhan ng tinutututulan mo ay si Bro Eli, kaya kay Bro Eli ka MAGPATUNAY!

Kung may gusto kang patunayan wylli, magpatunay kang tutuo ng walang KADUWAGAN!

KAY BRO ELI KA MAGPATUNAY!

.
.
.